۹ مورد از ویژگی های اتوکلاو اشترن وبر و نکات استفاده از آن

تماس بگیرید

ویژگی ها و نکاتی در مورد استفاده از اتوکلاو اشترن وبر

استریل کردن وسایل و تجهیزات دندانپزشکی یکی از مهمترین اقداماتی می باشد که پزشک باید انجام دهد. دستگاه اتوکلاو اشترن وبر یکی از بهترین دستگاه هایی می باشد که تمامی ابزارهای دندانپزشکی را به بهترین نحو ممکن استریل می کند.

با وجود دستگاه اتوکلاو اشترن وبر احتمال اینکه میکروارگانیسم های زنده درون ابزار باقی بماند صفر می باشد. از آنجایی که در دندانپزشکی ابزار و تجهیزات به صورت مستقیم با خون و دیگر نقاط بدن در ارتباط هستند باید بسیار تمیز و استریل شده باشند که این دستگاه یکی از بهترین دستگاه هایی می باشد که می توانید برای استریل کردن از آن استفاده کنید.

دسته: