دستکش نیتریل آبی مکستر MAXTER

تماس بگیرید

چرا دستکش نیتریل آبی مکستر MAXTER؟

عموما افرادی که در طی روز باید یکسره دستکش های لاتکس در دست های خود داشته باشند بعد از گذشت مدت زمانی به آلرژی های پوستی دچار می شوند. ابن حساسیت می تواند کم باشد مانند خشک شدن پوست، خارش، سوزش، پوسته شدن، قرمزی و غیره و یا در مواردی حاد بوده و به شکل کهیر، خارش های زیاد، ۀبریزش بینی، خارش چشم و حتی گرفتگی عضلانی و غیره خود را نشان دهد.